Velkommen til Fremmedspråksenterets bestillingstorg!

Her kan du bestille alle hefter og publikasjoner som er tilgjengelige i papirform.

Det aller meste kan du få tilsendt kostnadsfritt.

Ta kontakt dersom du har spørmål: info@fremmedspraksenteret.no

FremmedspråksenteretTelefon: +4769215830Nettstedskart